top of page
Søg
  • psykblegvad

Er dit parforhold destruktivt?


Ifølge en rapport fra VIVE er psykisk vold den mest udbredte form for partnervold.

Kvinder udsættes for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner 3 gange så meget som mænd. Den 1. april 2019 trådte en ny bestemmelse i Straffeloven i kraft, som gør det muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til 3 år. Det betyder at psykisk vold ligestilles med fysisk vold.

Skal kærlighed gøre ondt?

Nej kærlighed skal ikke gøre ondt.

Hverken fysisk eller psykisk ondt.

Fysisk vold giver ar på huden.

Psykisk vold giver ar på sjælen.

Skader troen på dig selv.

Psykisk vold er vold, også selvom du ikke bliver skubbet eller slået.

Psykisk vold er vold, også selvom det ikke efterlader synlige spor.

I virkeligheden kan alt se godt og harmløst ud på overfladen.

Han (han, fordi det er 3 x så mange mænd som yder psykisk vold) kan være pæn og charmerende, med et godt job og andre ser op til ham.

Måske er han bare helt almindelig og omgivelserne kan ikke umiddelbart se, at der er noget er galt.

Men det som sker bag lukkede døre, kan være noget helt andet end det som omverden ser.

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold kendetegnet ved systematisk og gentagende handlinger.

Handlinger som nedgør, krænker, manipulerer og ydmyger.

Psykisk vold er kendetegnet ved en skæv magtfordeling hvor den ene part har magten og kontrollen over den anden part.

Nedenfor er eksempler på psykisk vold. Der er mange flere variationer og psykisk vold kan forekomme i forskellige grader af alvor.

Men uanset, en ting sikkert - psykisk vold er skadeligt.

Nedgørelse af dig: Kritisk og ydmygende adfærd overfor dig. Både når I er alene og når I er sammen med andre. Det kan være en kritik af dit udseende, din måde at være på og at fortælle private ting om dig foran andre.

Ydmyger dig foran andre: Måske udstiller han dig og ydmyger dig foran andre, men formår at gøre det under dække af humor og måske er han god til at gøre det diskret og uden at nogen bider mærke i det. Bortset fra dig. Denne hårfine linje, kan medføre at du begynder at tvivle på dig selv, at du bliver usikker på om det er dig der er noget galt med, måske overfortolker du hans måde at nedgøre og kritisere dig på.

Isolation: Er du udsat for psykisk vold er der stor risiko for at din partner vil forsøge at isolere dig fra dine omgivelser. Dette vil give ham mere magt.

Uforudsigelighed: Der kan være perioder hvor din partner er meget på, for derefter at trække sig tilbage og være kold og afvisende.

Denne adfærd skaber usikkerhed og tvivl i forhold til eget ansvar og værdi.

Måske begynder du at planlægge omkring din kærestes planer fordi du aldrig ved hvornår han har har lyst til at se dig.

Kontrol: Du mister mere og mere selvbestemmelse. Det sker gradvist og måske lægger du slet ikke mærke til det. Du bestemmer ikke selv over hvad du skal have på af tøj, hvad du bruger dine penge til, hvem du er sammen med osv..

Din frihed bliver mere og mere indskrænket.

Manipulation: Virkeligheden fordrejes. Du bliver mødt med løgne og din kæreste forsøger at gøre dig usikker på din egen dømmekraft og hukommelse. Gør dig usikker på om det alligevel er dit ansvar og ikke hans. Får dermed drejet tingene hen imod dig.

Sygelig jalousi: Anklager dig for at have kontakt med andre mænd og tillægger dig intentioner du ikke har. Måske kontrollerer dig og hvor du går hen. Tjekker din tlf og mails.

Trusler: om at skade dig og børn eller begå selvmord.

Hvorfor er det svært at forlade et destruktivt parforhold.

For mange kan det tage måneder og år at tage tilløb til at forlade et destruktivt parforhold. Der kan være mange overvejelser forbundet med dette.

Det kan være tanker om hvorfor du ikke er i stand til at forandre ham med din kærlighed?

Er der noget galt med mig?

Er det mig der er en fiasko, når jeg ikke kan få ham til at forandre sig?

Måske forandrer han sig og kommer til at elske mig?

Måske fortjener jeg ikke bedre?

Kan jeg overhovedet klare mig selv?

Kommer jeg nogensinde ud af det?

Hvad bliver konsekvenserne?

Osv..

Konsekvenser ved psykisk vold:

Psykisk vold nedbryder dig over tid.

Du mister troen på dig selv, bliver forvirret og i tvivl om egen dømmekraft.

Dine grænser forrykkes og du har mistet fornemmelsen for hvad der er normalt og unormalt.

Adfærd som er destruktiv normaliseres, både af dig selv men også ham.

Måske har du brug for at normalisere adfærden for bedre kunne acceptere, at du bliver i relationen.

Det kan være at din partner som bagataliserer og fordrejer virkeligheden, giver dig ansvaret for hans handlinger, når du forsøger at sætte grænser.

Det kan være svært at forstå, at netop du er havnet i et destruktivt parforhold og ikke har været bedre til at passe på dig selv.

Netværket er måske skrumpet godt ind som konsekvens.

Nogle i netværket har måske givet udtryk for deres bekymring, men du har ikke været klar til at lytte og har derfor trukket dig.

Andre er måske blevet afskåret fra dig af din partner.

For nogle har det at leve i et destruktivt parforhold konsekvenser i forhold til arbejdslivet.

De kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen.

De føler sig stressede og triste.

Kan ikke passe deres arbejde ordentligt.

Hvad kan du gøre?

Først og fremmest må du erkende, at dit forhold er destruktivt for dig.

Erkende at du

Dernæst er det en god ide, at tale med nogen om det der foregår.

Det at leve i et psykisk voldeligt forhold kan være fyldt med skam, men du er ikke alene og det er vigtigt at få sagt det højt til nogen som du stoler på.

Det kan være en af de organisationer som giver anonym rådgivning.

Det kan også være godt at skrive episoder ned, nogle gange hjælper det at se det sort på hvidt.

Tag ejerskab til din egen lykke. Også selvom der er børn involveret. De spejler sig i jeres relation og har brug for gode rollemodeller.

Søg professionel hjælp. En psykolog med erfaring indenfor psykisk vold og destruktiverelationer kan også være en god ide at alliere sig med. Det er vigtigt at få genopbygget troen på sig selv og tilliden til sit indre kompas.

For de fleste er det at komme ud af et destruktiv parforhold en proces som tager tid.

Tid til at hele, sørge og genskabe troen på sig selv.


34 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page